சுதேசி இரு பெரும் விழாக்கள் விருதுகள் 2018

பூஜ்ய ஸ்வாமி தயாநந்த ஸரஸ்வதி

பூஜ்ய ஸ்வாமி தயாநந்த ஸரஸ்வதி அவர்களின் கருத்துக்களால் ஊக்கம் பெற்ற சமுதாய ஆர்வலர்கள் இணைந்து சென்னையில் நடத்தும் Daya Foundation for Social Responsibility (DFSR) என்ற சேவை அமைபிற்கு களப்பணியாளர்கள் தேவை. சமுதாய சேவையில் ஆர்வமுள்ள இளங்கலை பட்டம் பெற்ற இளைஞர்கள் விண்ணப்பிக்கவும்.

                                        தொடர்புக்கு: 9486864228

மின்னஞ்சல்: Contact@dayafsr.org

(Visited 11 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *